Detail kurzu

Popis kurzu

Prečo fytoterapia? 

Fytoterapia je nutnosťou, ak ste presvedčení, že vaše telo sa dokáže liečiť samo. Vaše telo je schopné samoobnovy, rekonštrukcie a dokáže opäť fungovať tak, ako má!  Ak začnete s fytoterapiou, znamená to pre vás, vedieť a byť si istým, ako pomôcť vášmu telu v liečebnom procese.

  • ZAČIATOK ŠTÚDIA - aktivácia kurzu do 24 hod. od úhrady kurzového poplatku 
  • KONIEC ŠTÚDIA - individuálne štúdium s maximálnym ukončením do 6 mesiacov od aktivácie kurzu
  • INFORMÁCIE O ŠTÚDIU - www.kurzy-liecenia.sk


Obsah kurzu

Princípy kurzu fytoterapie 

I. Jednoznačnosť využitia a terapeutické vlastnosti používaných byliniek

Kurz fytoterapie je postavený jednoducho. Naturálne liečenie nie je komplikovaným procesom. V kurze fytoterapie zohľadňujeme nielen historické využívanie byliniek, ale staviame na pevných základoch obsahu účinných látok rastlín.

II. Od symptómov k príčine

Bez základov anatómie a fyziológie je praktizovanie fytoterapie ako čítanie knihy bez porozumenia textu. Najskôr musíte vedieť, ako fungujú vaše orgány a akým spôsobom vám hlásia oslabenie svojej činnosti v podobe symptómov. 

III. Z vnútra smerom von

V kurze fytoterapie pracujeme s Heringovým zákonom liečby. Pracujeme z vnútra smerom von a od hlavy smerom nadol. Začíname čistiť kanály eliminácie a detoxikácie. Začíname čistiť všetky časti nášho tela, ktorými vylučujeme toxický odpad. Inak terapia nemá zmysel. Musíme mať otvorené a plne funkčné potrubia, aby sme neboli preplnený cirkulujúcimi metabolitmy, ktoré sa časom môžu usádzať v tých najslabších článkoch nášho tela a znižovať ich primárne funkcie.

Cieľová skupina

verejnosť
Certifikát Po úspešnom ukončení štúdia získava absolvent certifikát Poznámka k cene

V cene je zahrnutý komplexný kurzový materiál, brožúra liečivých rastlín, vedenie lektora, bezplatné konzultácie, certifikát

Hodnotenie
Organizátor