Detail kurzu

Ako viesť virtuálne porady (online kurz)

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Naučiť účastníkov, ako viesť virtuálne porady.
 • Naučiť účastníkov udržať pozornosť spolupracovníkov a partnerov počas virtuálnej porady.
 • Uvedomiť si situácie, v ktorých je a nie je vhodné využívať nástroj virtuálnej porady.

Obsah kurzu

Špecifiká virtuálnych porád

 • Skupinová práca, zhrnutie skúseností účastníkov

Software na realizáciu virtuálnej porady

 • Rýchly prehľad softwarov, ich výhody a nevýhody (MS Teams, Zoom, Skype, Webex...)
 • Ďalšie praktické nástroje, ktoré zapoja účastníkov, zvýšia pozornosť a oživia poradu

Pravidlá vedenia virtuálnej porady

 • Pravidlá pre moderátora porady, pravidlá pre členov porady

Príprava na vedenie telefonického konferenčného hovoru

 • Ciele virtuálnej porady, účastníci
 • Príprava techniky – praktické rady, na čo si dať pozor
 • Príprava pomôcok (podklady, prezentácia, video, ankety a hlasovania, nástroje na rozhodovanie...)

Vedenie priebehu virtuálnej porady

 • Zahájenie, uvedenie do kontextu, oboznámenie účastníkov s cieľmi virtuálnej porady
 • Prihlasovanie sa o slovo, udeľovanie slova, stráženie spádu a témy, udržovanie pozornosti
 • Vyžadovanie priebežných reakcií, zhrnutie príspevkov, potvrdzovanie postupu k ďalším bodom
 • Zhrnutie a záver virtuálnej porady

Náročné situácie počas virtuálnej porady a čo s tým

 • Pokles pozornosti, prílišná aktivita, pasivita účastníkov virtuálnej porady

Tréning vedenia virtuálnej porady

 • Práca s otázkami, práca s opačným názorom
 • Zápis z virtuálnej porady

Najčastejšie chyby pri vedení virtuálnych porád

 • Chyby účastníkov a chyby moderátora a ako sa im vyvarovať)

Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Počas kurzu sú využívané nástroje ako breakout rooms, workshopy či nácvik techník. Maximálny počet účastníkov na kurze je 9.


Technické predpoklady:

Pre realizáciu kurzu využívame online platformu. K účasti na kurze je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor