Detail kurzu

Ako sa vyhnúť chybám pri prezentovaní výkonnosti procesu pomocou štatistických metód (poldňový online kurz)

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Ciele

• Praktické ukážky foriem prezentácií výkonnosti procesu pomocou štatistických metód.
• Upozorniť na kľúčové informácie potrebné k správnej diagnostike kondície procesu.
• Najčastejšie používané softvéry, ktoré sa používajú pri prezentácii výkonnosti procesu

Obsah kurzu

Dĺžka výcvikového kurzu a podpory implementácie:

Pracovné metódy

• výklad podporený ukážkami z praktických aplikácií,
• individuálna a skupinová práca na praktických cvičeniach,
• diskusia a skúsenosti z hľadiska účastníkov.

 

Účastníci kurzu dostanú pracovný manuál a materiály určené pre využitie osvojených metód
vo vlastnej organizácii.

Cieľová skupina

• pracovníkov z oblasti zákazníckej kvality a pracovníkov zabezpečujúcich rozvoj dodávateľov
• ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zabezpečení kvality (Quality Assureance)
• a pracovníkov podieľajúcich sa pri zlepšovaní kvality výroby a služieb
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor