Detail kurzu

Metódy v predčitateľskej gramotnosti

V lavici s.r.o.

Popis kurzu

-online vzdelávanie z pohodlia Vášho domova

-osvedčenie o absolvovaní s možnosťou vloženia do pedagogického portfólia

-online chat s lektorom

Obsah kurzu

Hoci sa čítať a písať deti učia až v škole, táto zručnosť sa rozvíja už od najútlejšieho veku. Omnoho skôr ako nastúpia do školy pochopia, že čítanie a písanie je pre nás zdrojom dôležitých informácií a aj vďaka nemu dokážeme spoznávať okolitý svet. V tomto webinári nájdete množstvo námetov , aktivít a činností, ktoré pomôžu podporovať komunikačné zručnosti detí, rozvíjať slovnú zásobu, fantáziu, tvorivosť, ale aj podnecovať záujem o čítanie. Správne  osvojené zručnosti v tejto oblasti    zároveň dobrý predpoklad, že štart dieťaťa v škole bude bezproblémový.

Cieľová skupina

- pedagogická verejnosť, rodičia a široká verejnosť

Hodnotenie
Organizátor