Detail kurzu

Tréning trénerov II. - lektorské zručnosti

PDCS

Popis kurzu

Tréning trénerov II. nadväzuje na prvú časť tohto uceleného vzdelávacieho programu (Tréning trénerov I.). Ak uvažujete nielen o samotných technikách a metodikách, ale zaujíma vás aj ako sa dopracovať k dizajnu, k meraniu potrieb a napokon k hodnoteniu participatívnych postupov, potom je tento vzdelávací program určený práve vám. Pomôže vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si plánovacie a evaluačné zručnosti v kontexte tréningov. 

Obsah kurzu

Počas vzdelávacieho programu si ukážeme a precvičíme:

  • ako merať potreby pre prípravu dizajnu vlastného tréningu, či výcvikového projektu, 
  • ako zvládať problematické situácie a prácu s náročnými účastníkmi počas tréningu, 
  • ako efektívne realizovať formatívnu a sumatívnu evaluáciu jednotlivých častí, ako aj celého tréningového programu, ako vyhodnocovať efektívnosť vami zvolených postupov pre špecifickú skupinu, 
  • ako sa starať o profesionálny rast trénerov, ich supervíziu a skvalitňovacie celej sady vzdelávacieho programu a ako využiť možnosti implementácie výcvikových ziskov v praxi a evaluácii tréningov,  
  • ako zakomponovať do vlastnej práce nové trendy v poskytovaní vzdelávania (blended learning, dištančné tréningové vzdelávanie a on-line tréningy, učenie sa praxou a facilitatívne učenie).

Konkrétny program vzdelávania bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov. Vo vzdelávacom programe budú využité diskusné metódy, experienciálne postupy, simulácie rôznych situácií, hranie rolí a supervízia. Teoretické vedomosti účastníci získajú aj prostredníctvom písomných materiálov k tréningu, video ukážkami a krátkymi prezentáciami.

Účastníci vzdelávania získajú certifikát, elektronické materiály k téme (vo formáte PDF), ako aj písomné materiály k cvičeniam a zoznam odporúčanej literatúry.

Cieľová skupina

Vzdelávanie je určené najmä:

▪ lektorom, ktorí pracujú vo vzdelávaní dospelých (hlavne začínajúcim lektorom, ktorí už majú určitú skúsenosť v vedením tréningov a kurzov, ale chcú si vo väčšej miere osvojiť participatívne a interaktívne postupy)

▪ organizátorom kurzov, ktorí pripravujú dizajn kurzov, zisťujú potreby a hodnotia ich efektívnosť a potrebujú si ujasniť, čo znamená vhodne pripraviť participatív-ne postavené kurzy z hľadiska nutného času, financií, odborných nárokov na obsah a a formu

Okrem praktikov môže byť vzdelávacia séria užitočná aj pre expertov najmä v oblasti celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých, ktorí vstupujú do procesov prípravy a realizácie dlhodobých projektov vzdelávania.

Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu.
Hodnotenie
Organizátor