Detail kurzu

Tréning trénerov I. - lektorské zručnosti

PDCS

Popis kurzu

Ak občas učíte dospelých a chcete lepšie používať participatívne metódy, potom je tento vzdelávací program určený práve Vám. Pomôže Vám načerpať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä osvojiť a vyskúšať si tréningové zručnosti.

Obsah kurzu

Naučíte sa využívať rôznorodé metódy tréningu, pracovať so skupinovou dynamikou či zvládať náročné situácie v skupine. Zlepšíte komunikačné zručnosti potrebné pre vystupovanie pred ľuďmi, zdokonalíte sa pri príprave tréningového programu a jeho hodnotenia a čo je najdôležitejšie, prostredníctvom hrania rol a simulovania reálnych situácií máte možnosť prakticky si precvičiť novonadobudnuté zručnosti.

Počas vzdelávacieho programu si ukážeme a precvičíme:

•    odovzdávanie vedomostí prostredníctvom netradičných metód,

•    prípravu dizajnu vlastného tréningu či výcvikového projektu,

•    ako efektívne pracovať a komunikovať so skupinou v náročných situáciách,

•    ako pripraviť výcvikové projekty a supervízovať profesionálny rozvoj trénerov,

•    možnosti implementácie výcvikových ziskov v praxi a evaluácie  tréningov,

•    ako využívať dištančne vzdelávanie  a ako je možné experimentovať s rôznymi formami tréningov (tréningová kaviareň, peripatetické tréningy atď.).

Vyskúšate si prípravu vlastných tréningov, ich ukážky odprezentujete a získate priamu spätnú väzbu.

Vzdelávací program bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov. Vo vzdelávacom programe budú využité diskusné metódy, experienciálne postupy, simulácie rôznych situácií, hranie rolí a supervízia. Teoretické vedomosti účastníci získajú aj prostredníctvom písomných materiálov k tréningu, videa s ukážkami či prostredníctvom krátkych prezentácií.


Cieľová skupina

Vzdelávanie je určené najmä:

▪ lektorom, ktorí pracujú vo vzdelávaní dospelých (hlavne začínajúcim lektorom, ktorí už majú určitú skúsenosť v vedením tréningov a kurzov, ale chcú si vo väčšej miere osvojiť participatívne a interaktívne postupy)

▪ organizátorom kurzov, ktorí pripravujú dizajn kurzov, zisťujú potreby a hodnotia ich efektívnosť a potrebujú si ujasniť, čo znamená vhodne pripraviť participatív-ne postavené kurzy z hľadiska nutného času, financií, odborných nárokov na obsah a a formu

Okrem praktikov môže byť vzdelávacia séria užitočná aj pre expertov najmä v oblasti celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých, ktorí vstupujú do procesov prípravy a realizácie dlhodobých projektov vzdelávania.

Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a tréningové materiály.

Hodnotenie
Organizátor