Detail kurzu

Základná odborná príprava obsluhy ručných motorových reťazových píl (pílčik)

PYROKOMPLEX S.R.O.

Popis kurzu

Základná odborná príprava obsluhy ručných motorových reťazových píl (pílčik)

Obsah kurzu

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

  • vek minimálne 18 rokov
  • potvrdená zdravotná spôsobilosť

Periódy

  • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP), 
  • periodické opakované školenie minimálne 1 x 24 mesiacov,
  • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov,

Cieľová skupina

osoba staršia ako 18 rokov

uchádzači o zamestnanie (RE-PAS)

Hodnotenie
Organizátor