Detail kurzu

Individuálny vzdelávací program

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Pôvodný názov webináru: Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania

Obsah kurzu

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

Poskytneme vám konkrétne popisy problémov z praxi, ktoré riešite v súvislosti s:

 • integráciou na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu,
 • vedením povinnej dokumentácie,
 • informovanými súhlasmi a informačnou povinnosťou,
 • rozhodnutiami riaditeľa,
 • možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP ako napr. oslobodenie od dochádzania do školy,
 • individiduálne vzdelávanie,
 • (ne)povinnosť špecifických predmetov a i.

Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu.

Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

Už teraz pre vás pripravujeme webinár “Novinky v školskom zákone” (jeseň 2021), ktorý komplexne predstaví všetky chystajúce sa zmeny c dvoch zákonov.

TENTO WEBINÁR REALIZUJEME V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU KOMOROU UČITEĽOV.

ŠKOLITEĽ: Viktor Križo

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu Microsoft TEAMS. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom. Pre plnohodnotné využitie programu TEAMS, odporúčame stiahnuť si ho do Vášho počítača.

Cieľová skupina

 • školské podporné tímy
 • pedagogickí asistenti
 • riaditelia škôl
 • školské úrady
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor