Detail kurzu

REZILIENCIA AKO ZÁKLAD DUŠEVNÉHO ZDRAVIA (ako zvýšiť psychickú a fyzickú odolnosť)

ANTEA CONSULTING S.R.O.

Popis kurzu

Reziliencia znamená VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať zmeny, životné výzvy, a neúspechy s nadhľadom. Podľa prieskumov má až 40% podiel na úspechu človeka.

V rámci REZILIENCIE pracujeme na štyroch energetických pilieroch:

MENTÁLNOM, EMOČNOM, FYZICKOM A DUŠEVNOM.

Pomocou týchto pilierov rozvíjame základné KOMPETENCIE REZILIENCIE, medzi ktoré patrí sebauvedomenie, sebaregulácia, mentálna flexibilta, kritické myslenie, empatia, realistický optimizmus, vytrvalosť, orientáciu na cieľ a zdravý životný štýl.

Na školení vás naučíme základné princípy a techniky na zvyšovanie reziliencie, čiže psychickej a fyzickej odolnosti. Dozviete sa základy ENERGY MANAŽMENTU a to, ako efektívnejšie pracovať s vašou psychickou a fyzickou energiou a s vašim potenciálom. Zmeriate si svoj REZILIENČNÝ KOEFICIENT - RQ a vypracujete si individuálny plán rozvoja reziliencie.

Obsah kurzu

 • Ako zvyšovať PSYCHICKÚ, FYZICKÚ ODOLNOSŤVÝKONNOSŤ nielen v kríze
 • Čo je REZILIENCIA a prečo je dôležitá
 • Aká je úroveň vášho RQ (Zmeriate si svoj rezilienčný kvocient)
 • Základné PRINCÍPY reziliencie
 • 4 PILIERE reziliencie – mentálny, emočný, fyzický, spirituálny
 • Náš MOZOG = Náš CEO – Najnovšie poznatky o mozgu
 • 8 FAKTOROV reziliencie = 8 schopností rezilientných ľudí
 • TECHNIKY a mikrorezilientné návyky
 • Individuálny PLÁN rozvoja reziliencie 

Cieľová skupina

 • HR manažéri
 • vyšší a strední manažéri 
 • tím lídri
 • ostatní zamestnanci 
 • každý, kto chce zvýšiť svoj potenciál
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu je bez DPH.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať