Detail kurzu

ONLINE - Korešpondenčná angličtina pre štátnu a verenú správu, vhodné pre všetkých (Correspondence English))

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.

Obsah kurzu

  • obchodná komunikácia (communication in the business setting)
  • štylistika písomností (styles, stylistics in writing)
  • žánre (napr. list, pozvánka, sťažnosť, faktúra, žiadosť...) (genres, e.g. a letter, invitation, complaint, invoice, application 
    form)
  • skratky v písomnej obchodnej komunikácii (abbreviations in the written business communication)
  • najčastejšie interferenčné problémy v písomnom prejave (most common “false friends” in the written language)

Cieľová skupina

Administratívni pracovníci, zamestnanci úradov, ľudia z kancelárií. Všetci, ktorí komunikujú v angličtine, chcú zlepšiť komunikáciu v angličtine, vytvárajú  administratívne texty a úradnú korešpondenciu. 

Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate (B2)

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
914124580
amatusova@seznam.cz

Hodnotenie
Organizátor