Detail kurzu

Webinár: 10 najčastejších chýb v štatistike INTRASTAT, ktoré nám odhalila doterajšia prax - Monika Šašalová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Vzťahuje sa na vás INTRASTAT? Pozor na 10 najčastejších chýb, ku ktorým dochádza pri vykazovaní tovarov dodávaných v rámci investícií, réžie, služieb, ale aj pri tovaroch dodávaných zdarma. Ako sa týmto chybám vyvarovať, ako správne určiť jednotku, ako podať hlásenie INTRASTAT i to, ako po novom vykázať dodanie tovaru na Call-of stock sklady, vám v praktických ukážkach objasní Monika Šašalová, ktorá má viac ako 25-ročné skúsenosti v colnej oblasti.

Obsah kurzu

Popis

Cieľová skupina:

Webinár je určený všetkým, ktorí pripravujú podklady na spracovanie hlásení INTRASTAT, zadávajú údaje do systémov alebo sa sami podieľajú na spracovaní štatistických hlásení INTRASTAT.

 

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

 • Vykazovanie tovaru známa – neznáma  
 • Kód tovaru – colné zatriedenie tovaru
 • Čistá hmotnosť tovaru – uvádzate ju správne? 
 • Určenie spravodajskej jednotky pri viacerých subjektoch podieľajúcich sa na obchodnej transakcii
 • IČ DPH partnera a jeho správne vykazovanie
 • Triangulárne, trojstranné a reťazové obchody a INTRASTAT                 
 • Dodanie tovaru a služieb súčasne
 • Opravy verzus spracovanie
 • Spracovateľské operácie – určenie spravodajskej jednotky, hodnota tovaru, nové kódy druhu obchodu
 • Call-of stock sklady a časový posun medzi dodaním tovaru a výberom v praktických ukážkach
 • Diskusia


Harmonogram

09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:00 – prednáška spojená s diskusiou


Profil lektoraMonika Šašalová

V colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie - odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor