Detail kurzu

víkendové ON-LINE Kancelárske aplikácie pre hybridný Office

TM Consulting, s.r.o.

Popis kurzu

Rozvíjajte svoje praktické počítačové zručnosti s akcentom na aktuálne trendy a potreby využitia bežných kancelárskych aplikácií balíka Microsoft Office.

Obsah kurzu

Microsoft Windows 10/11

 • Hardware, software, freeware, shareware, multilicencia.

 • Organizácia, archivácia a ochrana dát na disku.

 • Počítačové vírusy a protivírusová ochrana.

 • Periférne zariadenia.

 • Charakteristika operačného systému Windows, inštalácia, spustenie operačného systému.

 • Pracovná plocha – nastavenie.

 • Práca s oknami – zmena veľkosti, zmena polohy, hlavné menu okna.

 • Hlavný panel – nastavenie klávesnice, dátumu a času, spustenie aplikácie, vlastnosti, usporiadanie okien.

 • Súbory a zložky – základné pojmy, organizácia súborov a zložiek na disku.

 • Prieskumník – organizácia súborov a zložiek, kopírovanie, presunutie, vymazanie.

 • Defragmentácia disku.

Microsoft Word 365

 • Charakteristika

 • Vytvorenie dokumentu – základné pojmy a zásady pre tvorbu dokumentov.

 • Zobrazenie dokumentu – formy, nastavenia, pohyb, uloženie.

 • Písanie elektronického textu – zásady, opravy, kontrola pravopisu, presun, kopírovanie, formátovanie.

 • Práca s blokom – automatické opravy, nastavenie okrajov a štýlu.

 • Tabulátory, zarážky, odrážky a číslovanie, hlavička a päta, číslovanie strán, úprava vzhľadu strany.

 • Rámy a obrázky, vloženie obrázku z ClipArtu, úprava obrázku

 • Text s podtlačou, novinové stĺpce

 • WordArt, ikony, 3D objekty, printscreen

 • Práca s tabuľkami v dokumente – tvorba, vkladanie a odstránenie stĺpcov/riadkov, formátovanie, kopírovanie a presúvanie.

 • Štýly a šablóny – štandardné, vytvorenie vlastných.

 • Sledovanie zmien, porovnanie a zlučovanie dokumentov, tlač

 • Písanie rozsiahleho dokumentu – zásady, automatický text, vytvorenie registra, obsahu, charakteristiky sekcií.

 • Obálky a menovky, sprievodca listom. Hromadná korešpondencia.

 • Tvorba automatického obsahu, práca so štýlmi a sekciami.

Microsoft Excel 365

 • Charakteristika

 • Práca s tabuľkou – vkladanie dát, pohyb, výpočty, výber, kopírovanie, prenášanie a plnenie údajov, uloženie, otvorenie tabuľky, vymazanie označenej časti, formátovanie, automatický formát tabuľky, formát bunky.

 • Vzorce a základné funkcie, kopírovanie vzorcov.

 • Absolútny, relatívny a zmiešaný odkaz.

 • Vytváranie grafov a úpravy grafov, tlač tabuliek a grafov.

 • Vytváranie časových tendrov.

 • Šablóny.

 • Sledovanie zmien.

 • Práca s dátami – import a export databázy. Vytvorenie a práca s databázou, analýza dát prostredníctvom Power Query.

 • Spolupráca Wordu a Excelu.

 • Najpoužívanejšie funkcie – VLOOKUP, IF, SUM, AVERAGE, SUMIFS, CONCATENATE, FILTER a i.

 • Kontingenčné tabuľky – práca s kontingenčnou tabuľkou, tvorba tabuľky, z čoho pozostáva, čo sú polia, na čo využijeme menovky riadkov, stĺpcov, hodnoty a filter zostavy. Ukážky využitia v praxi, rýchla sumarizácia a filtrovanie údajov, zoskupovanie údajov, zobrazenie a porovnávanie údajov podľa rôznych kritérií, zobrazenie zoznamu vzorcov. Zdroj údajov kontingenčnej tabuľky, použitím tabuľky alebo rozsahu, importovaním údajov z externého zdroja údajov (iný excelovský súbor, databáza Microsoft Access a podobne).

Microsoft PowerPoint 365

 • Vytváranie profesionálnej prezentácie.

 • Práca s textovými poliami, formátovanie textu, vkladanie tvarov, obrázkov, filmu, zvukov a iných objektov.

 • Nastavenia pozadia a motívov snímku.

 • Preddefinované a vlastné animácie – hĺbkové nastavenia možností efektov a ich časovania.

 • Nastavenia prechodu medzi snímkami – zvuk prechodu, rýchlosť a automatický prechod.

 • Ďalšie možnosti prezentácie – podrobné nastavenia prezentácie, vyskúšanie časovania, záznam hovoreného komentáru a vytvorenie vlastných prezentácií z hlavnej prezentácie.

 • Tlačidlá akcií a prideľovanie akcií rôznym objektom.

 • Vytvorenie samospustiteľnej prezentácie.

 • Vytvorenie videa z prezentácie.

 • Grafické spracovanie obrázkov pre program PowerPoint externým grafickým programom a rôzne grafické formáty.

 • Stiahnutie videa z Youtube, alebo iných zdrojov a jeho vloženie do prezentácie.

 • Využitie prezentácií pri online pracovných stretnutiach.

Internet, Microsoft Outlook, virtuálna kancelária/Office pre jednotlivca a tím

 • Definovanie základných pojmov: paket, URL, číselná a menná adresa, doména, TCP/IP, www, hypertext, HTML, http, browser, provider.

 • Služba WWW, princíp vyhľadávania informácií na internete, zaujímavé www adresy.

 • Tlač a „sťahovanie“ informácií z www stránok.

 • Rozhovor v reálnom čase, videokonferencie.

 • E-mailbanking, internetbanking, homebanking a nákup cez internet.

 • Ochrana pred zneužitím vymieňaných informácií, elektronický podpis.

Microsoft Outlook 365

 • Doručená pošta, pošta na odoslanie, odoslaná pošta, odstránené položky, nedoručenie pošty, koncepty, diskusné skupiny.

 • Správa pošty, jej usporiadanie, filtrovanie, vyhľadávanie v pošte, pridelenie príznaku a automatické upozornenie na vybavenie pošty, automatický podpis, tvorba a pridelenie elektronickej vizitky.

 • Ochrana, používanie certifikátov.

 • Distribučné zoznamy.

 • Kontakty – import a export, automatická tvorba kontaktov, zdieľanie spoločných kontaktov, sledovanie komunikácie, úloh a poznámok týkajúcich sa spoločného kontaktu pre viacerých užívateľov.

 • Kalendár - tvorba plánovanej činnosti, určenie príznakov, organizácia a pridelenie plánovanej činnosti. Zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí, tvorba vlastného kalendára a jeho zdieľanie, publikácia, export kalendára ako web stránky, publikácia na internete.

 • Úlohy – tvorba úlohy, prideľovanie úloh iným užívateľom, kontrola úloh.

 • Denník – zaznamenávanie dátumov a časov interakcie s kontaktmi (sledovanie času venovaného určitému zákazníkovi), zaznamenávanie dokumentu programu Word na časovej osi pri jeho vytvorení alebo pri jeho poslednej úprave, záznamy denníka na časovej osi usporiadané do logických skupín.

 • Poznámky – tvorba krátkej poznámky, rozdelenie poznámok do kategórií.

 • Prispôsobenie Microsoft Outlook a prispôsobenie Microsoft Outlook dnes, panelov nástrojov panelu aplikácie MS Outlook

 • Priečinky – tvorba priečinkov, práca s viacerými osobnými priečinkami, práca so sieťovými zložkami, bezpečnosť zdieľaných zložiek, komprimácia, archivácia a zabezpečovanie zložiek, import a export dát do iných formátov.

Tímová online práca, Microsoft Teams

 • Úvodné informácie o aplikácii Microsoft Teams

 • Nastavenie a prispôsobenie tímu, spolupráca v tímoch a kanáloch, práca s príspevkami a správami.

 • Nahratie a vyhľadanie súborov, začatie konverzácií a hovorov.

 • Spravovanie schôdzí, nastavenie živých podujatí a účasť na nich.

 • Preskúmanie aplikácií a nástrojov, správa rozvrhov tímu.

 • Správa informačného kanála aktivity, Teams na cestách (prostredníctvom mobilu, tabletu)

 • Prepojenie s Microsoft Outlook


Rozsah vzdelávacieho programu

 • 120 hodín (1 hodina = 45 minút)

 • z toho 80 hodín online vyučovanie s lektorom a 40 hodín offline cvičenia, projekty a úlohy.

 • Víkendová forma realizácie|10 x 8 hodín | vyučovacie dni PI - SO | PI od 14:00, SO od 08:00.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem efektívne pracovať s výpočtovou technikou.
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+ 421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať