Detail kurzu

Webinár: Daňová kontrola podľa Daňového poriadku - JUDr. Ing. Peter Schmidt

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Daňová kontrola predstavuje časovo a aj vecne veľmi náročný proces, ktorý môže vážnym spôsobom zasiahnuť do bežného fungovania firmy. Pre daňové subjekty je preto dôležité rozumieť požiadavkám správcu dane prichádzajúcim v priebehu daňovej kontroly a identifikovať moment, kedy správca dane prenáša dôkazné bremeno na daňový subjekt. Je dobré vedieť, čoho sa môžete domáhať a čo ste povinní strpieť počas daňovej kontroly. Inými slovami, na webinári sa dozviete, čo na vás čaká počas daňovej kontroly a na čo je potrebné myslieť pred jej samotným začatím, počas nej i po jej skončení. Dozviete sa, ako realizuje správca dane exekučné konanie po dorubení dane, ako aj ďalšie praktické informácie, ktoré vám pomôžu „prežiť“ daňovú kontrolu bez neželaných negatívnych dosahov. Ide o druhú z dvoch častí webinára venovaného Daňovému poriadku.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Požiadavky správcu dane v priebehu daňovej kontroly

  • Čoho sa môžete domáhať a čo ste povinní strpieť počas daňovej kontroly

  • Ako prebieha vyrubovacie konanie

  • Ako prebieha odvolacie konanie po vydaní prvostupňového rozhodnutia

  • Ako realizuje správca dane exekučné konanie po dorubení dane

  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09,00 – 12,00 – prednáška spojená s diskusiouJUDr. Ing. Peter Schmidt

Je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol.

Cieľová skupina

..

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor