Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz Postediting  prekladu predstavuje zhrnutie teoretických a praktických vedomostí o posteditácii prekladu.

Vznikol na dopyt prekladateľských agentúr, ktoré už dnes vyžadujú od prekladateľov nielen preklad, ale aj lokalizáciu a postediting.

Ak je pre Vás táto oblasť novinkou, radi Vás privítame na našom kurze. Stretnutie prebieha online, cez Skype, a trvá približne päť hodín.
Obsah kurzu

Program:

1. Prednáška o posteditingu a posteditoroch, aktuálna situácia na trhu
a vízia neďalekej budúcnosti. Prednáška. Prezentácia.

2. Praktická ukážka posteditovaného textu. Kategórie a spôsoby
posteditingu. Ako efektívne robiť postediting? Prednáška. Prezentácia.

3. Praktický tréning posteditácie. Metodický návod, ako sa neustále
zlepšovať a byť konkurencieschopným aj v posteditingu. Prednáška. Prezentácia.

4. Praktický nácvik posteditingu strojového prekladu na vybranom texte. Práca s textom pod vedením lektorky. Samostatný tréning.

Cieľová skupina

Študenti, záujemcovia o preklad, prekladatelia, tlmočníci, korektori, redaktori, editori... všetci, ktorí majú záujem o nové technológie a prístupy k prekladu.
Certifikát Každý absolvent získava certifikát o absolvovaní odborného školenia.
Hodnotenie
Organizátor