Detail kurzu

Webinár: Vydávanie všeobecne záväzných nariadení samosprávy v kocke - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ste mestom alebo obcou a hľadáte odborníka, ktorý vám zrozumiteľne objasní prípravu, vydávanie aj aplikáciu všeobecne záväzných nariadení (VZN)? Pod vedením doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD., vám v kocke prinášame všetky dôležité informácie. Nielenže vám objasní činnosti, ktoré samospráva upravuje všeobecne záväznými nariadeniami, a tiež najčastejšie nedostatky v normotvorbe obcí, ale zároveň vám odpovie aj na vaše individuálne otázky k danej problematike.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1.      Problémy pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení: príprava, vydanie a aplikácia

2.      Ktoré činnosti obec upravuje všeobecne záväznými nariadeniami

3.      Ktoré oblasti obec nemôže upravovať všeobecne záväznými nariadeniami

4.      Dôvody častých protestov prokuratúry

5.      Zrušenia všeobecne záväzných nariadení súdom

6.      Najčastejšie nedostatky v normotvorbe obcí (praktické skúsenosti)

7.      Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusioudoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V aplikačnej praxi pôsobí ako advokát. V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vo svojej advokátskej praxi i vedeckej práci sa zameriava najmä na inštitúty územnej samosprávy. Pri lektorskej činnosti využíva aktívnu komunikáciu s publikom. Všetky semináre vedie interaktívne so zameraním na praktické prípady z praxe.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor