Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov

GAJOS, s.r.o.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.

Obsah kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia 


Cieľová skupina

V zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. pre elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky(§ 21 – 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z.)

Certifikát Po absolvovaní obdrží účastník- potvrdenie o absolvovaní AOP
Hodnotenie
Organizátor