Detail kurzu

Webinár: Efektívne rokovanie obcí (zápisy, uznesenia a videohovory) - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Webinár s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., vám prináša odporúčania aj postupy, ako realizovať rokovania obcí, či už prezenčne, alebo formou videorozhovorov. Nájdete tu praktické informácie, ako by malo prebiehať zvolávanie zastupiteľstva, ako prijímať a podpisovať uznesenia alebo ako po technickej a organizačnej stránke zabezpečiť videokonferenčné rokovanie. V súvislosti s  témou si priblížime tiež právo veta a jeho aplikáciu v praxi či priebeh tzv. per rollam hlasovania.

Obsah kurzu

onusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Verejnosť zasadnutia
  • Kvalifikované prijímanie uznesení – význam poradného hlasu
  • Podpisovanie uznesení OZ a právo veta
  • Zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva
  • Zvolávanie zastupiteľstva
  • Per rollam hlasovanie
  • Videokonferenčné rokovania
  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusiou

Profil lektora
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V aplikačnej praxi pôsobí ako advokát. V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vo svojej advokátskej praxi i vedeckej práci sa zameriava najmä na inštitúty územnej samosprávy. Pri lektorskej činnosti využíva aktívnu komunikáciu s publikom. Všetky semináre vedie interaktívne so zameraním na praktické prípady z praxe.

Cieľová skupina

....

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor