DETAIL KURZU

Komunikačné zručnosti - základy

Od:

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom modulu je osvojiť si efektívne spôsoby komunikovania v rámci tímu, so šéfom, internými alebo externými zákazníkmi. Zistíte, prečo tak ľahko dochádza v komunikácii k nedorozumeniam, ako aj spoznáte techniky na zvýšenie porozumenia v procese komunikácie. Oboznámite sa s významom neverbálnych prejavov a naučíte sa interpretovať jednotlivé signály reči tela. Na základe sumárnych poznatkov z celého tréningu identifikujete najčastejšie komunikačné chyby, ako aj to, ako sa im vyhnúť.

Obsah kurzu

 • Tri základné zložky ľudskej povahy
 • Čo sa deje počas procesu komunikácie?
 • Otázky ako nástroj usmerňovania a vedenia rozhovoru – ako pracovať s otázkami
 • Umenie porozumenia druhej strany
 • Časté výrazy v komunikácii a čo odhaľujú
 • Porozumieť stratégiám druhého
 • Reč tela, alebo ako sa stať pánom situácie
 • Budovanie vzťahov na základe komunikácie
 • Ako sa vyhnúť najčastejším komunikačným chybám

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácie

Cieľová skupina

personalisti, manažéri a vedúci, ale aj všetci zamestnanci vo všetkých oddeleniach

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Hodnotenie
Organizátor