Kurz: Stres manažment

Popis kurzu

· Identifikovať a korigovať svoje reakcie v stresových situáciách · Rozvinúť svoje schopnosti potrebné na zvládanie stresu a
stresových situácií · Nacvičiť si relaxačné a upokojujúce techniky · Zlepšiť prevenciu pred negatívnymi následkami stresu · Zvládnuť vhodné komunikačné postupy v stresových situáciáchObsah kurzu

Stres · Ako prežívame stres – fyziologické a psychické príznaky stresu · Dobrý a zlý stres, priebeh stresu · Sebadôvera ako základ zvládania stresových situácií

Stres v pracovnom prostredí · Mapa stresu práce · Záťažové faktory, návrhy riešení · Prevencia pred negatívnymi následkami stresu

KRÁTKE UVOĽŇUJÚCE CVIČENIA, PROTISTRESOVÉ CVIČENIA, NÁVODY NA RELAX A RELAXAČNÉ CVIČENIA (táto časť tvorí 35 % obsahu tréningu)

Komunikačné vzorce v strese · Ako komunikujem pod tlakom? – opakujúce sa spôsoby správania a
komunikácie · Zmierovanie, obviňovanie, poúčanie a rušenie – sú to dobré
spôsoby komunikácie v záťažových a stresových situáciách? · Aká je možnosť zmeny? · Situácia – Myšlienky a pocity – Reakcia

Tréning reakcií a komunikácie vo vybraných stresujúcich situáciách z praxe účastníkovCieľová skupina

Kurz „Stres manažment“ je určený všetkým, ktorí sú vystavení vysokej záťaži až stresu a cítia, že to začína negatívne ovplyvňovať ich výkon a komunikáciu so spolupracovníkmi alebo zákazníkmi. Ak s tým chcete niečo urobiť, tento kurz je práve pre Vás.Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor