DETAIL KURZU

ANGLIČTINA, NEMČINA, RUŠTINA, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (48 vyuč. hodín za trimester)

Od:

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Trnava

Popis kurzu

Kurzy sú zamerané na rozvoj a upevňovanie komplexných jazykových zručností v ústnom i písomnom prejave s osobitným dôrazom na efektívnu komunikáciu v cudzom jazyku.

Obsah kurzu

Modulová štruktúra a komplexnosť programov zabezpečuje postupné zvládanie všetkých zložiek jazyka a tematických celkov, ktoré sa vyskytujú v situáciách každodenného života i v bežnom pracovnom kontakte.

Ponúkame systematické vzdelávanie sa v cudzích jazykoch so skúsenými lektormi.

V ponuke jazyky: angličtina, nemčina, ruština, slovenčina pre cudzincov.

Cieľová skupina

Záujemcovia o štúdium cudzieho jazyka, dospelí a mládež od 15 rokov. Záujemcov zaraďujeme do jednotlivých kurzov podľa ich úrovne vedomostí z cudzieho jazyka.

Certifikát Certifikát V.A.J.A.K. o znalosti jazyka na úrovni A1, A2, B1, B2 po dosiahnutí príslušnej úrovne a absolvovaní skúšok; potvrdenie o absolvovaní kurzu po každom trimestri. Poznámka k cene

od 143 € AJ, NJ a od 158 € RJ, SJ pre cudzincov

Kontaktná osoba

Mgr. Marta Federičová
+421 948 339 354
jazyky.tt@vajak.sk

Hodnotenie
Organizátor