PRINCE2® Foundation - riadenie projektov podľa metodiky PRINCE2®

Popis kurzu

Metodika PRINCE2 Vás naučí používať v praxi osvedčené princípy riadenia projektov v celom životnom cykle Vášho projektu.Na veľkosti nezáleží, projektová metodika PRINCE2 Vám pomôže rovnako dobre u malých aj veľkých projektov v rôznych odboroch.

Základom úspechu každého projektového manažéra je dodržanie 7 Tém, 7 Procesov a 7 Princípov. Vďaka týmto zásadám prevezmete kontrolu nad projektom VY. Systém Vám pomôže rozhodovať sa proaktívne. V tomto kurzu na naviac naučíte:

 • eliminovať riziká,
 • navrhnúť projektový plán,
 • reportovať v šablónach metodiky PRINCE2,
 • riadiť projekt v celom životnom cykle od jeho zahájenia až po ukončenie.

_____________­________________________­________________________­________________________­______________

PRINCE2 FOUNDATION JE CELOSVETOVO NAJŽIADANEJŠÍ CERTIFIKÁT PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA.

Tento oficiálny 3 denný kurz je ukončený certifikačnou skúškou. Absolventi si okrem znalostí metodiky odnesú certifikát PRINCE2 Foundation od medzinárodne akreditovaného ATO TAYLLORCOX.

Priemerný plat priemerného manažéra projektov je 1400 EUR mesačne. Mesačný príjem kvalifikovaného projektového manažéra s certifikáciou PRINCE2, ktorý zvládne metodicky riadiť projekty prevyšuje 2400 EUR mesačne. _____________­________________________­________________________­________________________­______________

PREČO PROJEKTOVÝ MANAGER POTREBUJE PRINCE2?

Personálne agentúry preferujú projektových manažérov, ktorí majú potvrdené znalosti o riadení projektov v ich celom životnom cykle. Medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 tieto požiadavky spĺňa.

Obsah kurzu

HARMONOGRAM KURZU PRINCE2 FOUNDATION

 1. 1. deň
 • Je venovaný základom projektového riadenia s metodikou PRINCE2. Predstavenie 7 základných častí: Princípy, Témy a Procesy.
 1. 2. deň
 • Je venovaný základom projektového riadenia s metodikou PRINCE2. Predstavenie 7 základných častí: Princípy, Témy a Procesy.
 1. 3. deň
 • Revízie znalostí, prispôsobenie metodiky konkrétnemu projektu a prostrediu. Certifikačný test PRINCE2® Foundation.

Cieľová skupina

NA KTORÝCH POZÍCIACH NAJLEPŠIE UPLATNÍTE ZNALOSTI A CERTIFIKÁT PRINCE2?

 • Project Manager
 • Výkonný riaditeľ
 • Výrobný riaditeľ
 • Developer
 • IT analytik
 • IT konzultant
 • IT Security Specialist
 • Product Manager
 • Product Specialist
 • Project Administrator
Certifikát PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management - AXELOS Poznámka k cene

PRINCE2® Foundation diplom od vlastníka metodiky, spol. Axelos Limited, resp. EI (Examination Institutu) PeopleCert (50,00 € bez DPH).

Kontaktná osoba

Ing. Mária Záňová
+421 2/207 260 38
maria.zanova@tayllorcox.com

Organizátor