3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz 3 metodiky je 2 dňový kurz pre účastníkov, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými požiadavkami metodík PPAP, APQP, FMEA. Počas 2 dní sa každej metodike venuje 0,5 dňa a pre lepšie pochopenie je kurz doplnený o cvičenia a prípadové štúdie z jednotlivých metodík.

Účastníci kurzu budú oboznámení so 3 základnými metodikami aplikovanými v procesoch návrhu a vývoja a tiež v procesoch sériovej výroby, ktorých použitie je v súčasnosti vyžadované nielen v automobilovom priemysle.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

APQP – Progresívne plánovanie kvality

 • tvorba plánov kvality výrobku
 • harmonogram plánovania kvality (vstupy a výstupy z jednotlivých etáp)
 • nástroje a techniky používané v APQP
 • Plány kontroly a regulácie
 • Interdisciplinárny prístup v procese APQP
 • Cyklus PDCA v APQP

PPAP – Proces schvaľovania dielov pre sériovú výrobu

 • Väzby na systémy manažérstva kvality pre automobilový priemysel
 • Výber dodávateľov/ kvalitatívna spôsobilosť
 • Požiadavky na proces PPAP
 • Oblasť použitia PPAP
 • Úrovne predkladania / volba úrovní predkladania
 • Status uvoľnenia
 • Dokumenty v procese PPAP (správy, formuláre)

FMEA – Analýza možných chýb a dôsledkov

 • FMEA a jej význam v systémoch manažérstva kvality
 • Ciele a metodika
 • FMEA procesu a návrhu
 • Určenie miery rizika
 • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinnosti

Lektor:
Ing. Mária Lichnerová

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Podhradie, Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)