Detail kurzu

Kurz -MANIKÉR-MANIKÉRKA- NECHTOVÝ DIZAJN,GELOVÉ A AKRILOVÉ NECHTY...-ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY ,-Učebné priestory sú chránené GERMICÍDNÝM ŽIARIČOM, ktorý dezinfikuje priestor (ničí vírusy, baktérie, roztoče...)Počas pandémie vyučujem dištančnou formou, cez videa, ale po uvoľnení situácie, každému umožníme si prax precvičiť fyzicky v agentúre aj po ukončení riadneho termínu

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, práva a hygieny, o kožných chorobách a chorobách nechtov, o zariadení manikérskych miestnosti (nábytok), o manikérskych nástrojoch a ich použití, určí zmeny nechtov súvisiacich s poruchami zdravia, vie určiť povolené a nepovolené manikérke služby, ovláda pracovné postupy pri manikúre, modelovaní a lakovaní nechtov, pozná kozmetické prípravky na poškodené prirodzené nechty na modelovanie a lakovanie nechtov, vie ich aplikovať.

V praktickej časti absolvent ovláda diagnostiku kože na ruke a choroby nechtov, má zručnosti v ošetrovaní zdravých a chorých rúk a nechtov, ovláda techniku klasickej, francúzskej a japonskej manikúry, správne aplikuje kozmetické prípravky, má zručnosť pri modelovaní nechtov na rukách gélovou a akrylovou technikou, ovláda zdobenie, lakovanie, leštenie, predlžovanie a spevňovanie nechtov na rukách. Vie si zariadiť vlastný manikérsky salón nábytkom a potrebnými manikérskymi pomôckami Absolvent vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje ruky v domácom prostredí.

Získané osvedčenie oprávňuje v danom odbore pracovať ako
kvalifikovaná o­soba.

Organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbore (osvedčenie je rovnocenné ako keby bola ukončená stredná škola v danom odbore), na základe ktorého sa môže otvoriť živnosť bez praxe, alebo garanta.

Termín skúšky: 30.11.202 od 14,00 hod.

Poplatok za uvedenú skúšku je 200 €

(pri absolvovaní druhej a ďalšej skúšky na odbornú spôsobilosť je poplatok 160 €)

                                            -----------------------------------------------

Praktická výučba prebieha pod každodenným vyučovacím
dohľadom hlavnej učiteľky

UMOŽŇUJEME POHYBLIVÚ FORMU VÝUČBY, NIE JE PODMIENKOU KURZ UKONČIŤ V TERMÍNE NA KTORÍ SA NASTÚPI,UMOŽŇUJEME VO VÝUČBE POKRAČOVAŤ AJ V ĎALŠOM TERMÍNE,NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

EVIDOVANÍ NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Aj v tomto roku pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce.

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak,aby spĺňal požiadavky Úradu práce

Obsah kurzu

PRIHLÁŠKY A BLIŽŠIE INFORMÁCIE na č.tel.: 02/44442205,  0905 123858
INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH NAŠICH AKTIVITÁCH NÁJDETE NA NAŠEJ
STRÁNKE: www.amosk.sk
mail: amosk@amosk.sk
ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:
-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej
ponuky je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH, MATKY NA MD A ZŤP 5%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU-NA SPLÁTKY
---------------------------------------------------

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY (nie na splátky) PRED OTVORENÍM KURZU NA BANKOVÝ ÚČET,ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 570 € –5% (teda 540 €)
-------------------------------------------------- NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (LEN PRE ŽENY), KTORÉ JE HNEĎ VEDĽA NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €

Cieľová skupina

Každému, kto má záujem pracovať v tomto odbor.
KURZ JE VHODNÝ AJ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

Certifikát Osvedčenie-akreditované Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní. Osvedčenie vydavame aj v nemeckom, anglickom,talianskom, francúzskom,maďarskom,ruskom, a španielskom jazyku Poznámka k cene

Poplatok za kurz je: 570 €, Umožňujeme pohyblivú formu štúdia. Poplatok za kurz možno uhradzať v 2-3 splátkach.Pri uhradení celej sumy naraz, nie na splátky, je zľava -5%, čiže za 540 €

Kontaktná osoba

p. Gališová
+421 905 123 858
amosk@amosk.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať