Detail kurzu

Time management – efektívne využívanie času

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je zdokonaliť schopnosť účastníkov správne stanovovať reálne ciele a definovať priority. Cieľom tréningu je tiež rozšírenie si uvedomenia naučených zručností a to pri identifikovaní limitov, správnych nástrojov, stratégií a metód riadenia a tým súčasne vedome ovplyvniť a podporiť výkonnosť tímu a jeho členov.

Obsah kurzu

Tréning sa realizuje zážitkovou formou s využitím sociálneho a interaktívneho učenia. Pracovná skupina, ktorá pracuje pod dohľadom skúseného trénera sa skladá z max. 15 členov. Metódami práce skupiny sú individuálne nácviky techník a zručností, kombinované s prednáškou.

  1. Snímka dňa a jej optimalizácia
  2. Fyziologické a environmentálne aspekty organizácie práce
  3. Užitočné stratégie zefektívnenia výkonu
  4. Plusy a mínusy časového a pracovného stresu
  5. Eliminácia stresogénov
  6. Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl
  7. Syndróm vyhoretia a jeho prevencia
  8. Psychohygiena v pracovnom procese

Cieľová skupina

Tréning je určený pre manažérov, riadiacich pracovníkov, vedúcich pracovných tímov a skupín.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 905 172 880
bpmvzdel@zmail.sk

Hodnotenie
Organizátor