Koučing - základný manažérsky nástroj

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Tulská 33, Žilina
 • Cena: 382,80 € (319 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov
 • Organizátor: Artcomm, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi spoznajú význam koučingu ako jedného z nástrojov riadenia. Spoznajú manažérske štýly riadenia a budú vedieť, ktorý je potrebné využívať pri vedení pracovníkov s rozličnou úrovňou schopností, zručností a vedomostí. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Cieľová skupina

Manažéri na všetkých stupňoch riadenia

Obsahová náplň

Význam koučingu

 • Kedy a koho koučovať, čo je a čo nie je koučovanie
 • Čo môžeme správne vykonávaným koučingom dosiahnuť
 • Aké vlastnosti, schopnosti a predpoklady má mať dobrý kouč
 • Princípy koučovania
 • Ciele koučingu

Transakčná analýza

 • Pojem, význam
 • Testovanie účastníkov
 • Analýza osobnosti
 • Praktické cvičenia na určenie osobnosti

Štýly vedenia

 • Testovanie účastníkov
 • Riadenie
 • Koučovanie
 • Podpora
 • Delegovanie

Koučovanie

 • Ciele a podstata koučovania
 • Otázky pri koučovaní
 • Metóda koučovania podľa GROW

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Martin Migát
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
Tulská 33, 01008 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)