DETAIL KURZU

Medzinárodný zváračský inžinier

Od:

Výskumný ústav zváračský

Bratislava

Popis kurzu

Kurz je určený pre koordinátorov zvárania. Absolvent kurzu získa diplomy Medzinárodný a Európsky zváračský inžinier a národný certifikát.

Cieľová skupina

absolvent technickej univerzity II. stupňa

Certifikát diplom a certifikát "Medzinárodný/Európsky zváračský inžinier" Poznámka k cene

V cene kurzov nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu.

Kontaktná osoba

Rut Balogová, Ing.
+421 2 492466279
vzdelavanie@vuz.sk

Hodnotenie
Organizátor