ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2016

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2016

Cieľová skupina

PODNIKATELIA, ÚČTOVNÍCI, EKONOMOVIA, ZAMESTNÁVATELIA A POD.

Obsahová náplň

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve k 31.12.2016

 1. Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve.
  • základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke,
  • prípravné práce pri účtovnej uzávierke,
 2. Inventarizácia majetku a záväzkov.
  • fyzická a dokladová inventúra,
  • posúdenie ocenenia majetku a záväzkov,
  • inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového,
 3. Účtovné operácie účtované len pri účtovnej uzávierke.
  • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka,
  • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov,
  • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
 • posúdenie reálnosti ocenenia,
 • účtovanie o zákazkovej výrobe a nehnuteľnostiach obstaraných na predaj

4. Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti.
- splatná daň
- odložená daň

5. Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky
- účtovná závierka obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát,
- poznámky,
- výkaz Cash flow,
- výročná správa,
- ukladanie účtovnej závierky do registra v elektronickej forme

6. Uzavretie účtovných kníh.

7. Zmeny v účtovníctve v roku 2016

8. Diskusia a odpovede na otázky

Profesionálne spracované pracovné materiály, odborný a zároveň praktický výklad, chutné občerstvenie a príjemná atmosféra sú pre nás samozrejmosťou. Tešíme sa na Vás!

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING. ONDREJ BALÁŽ - predseda Slovenskej komory audítorov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape