Kurz opatrovania - Akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent bude pripravený na osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Opatrovateľstvo sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenie do kurzu, taktiež záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovateľstva v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto služby. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť. Požadované vzdelanie – ukončené základné vzdelanie.

Obsahová náplň

Teoretická časť sa skladá z 80 vyučovacích hodín, praktická časť spojená s praktickými ukážkami a cvičeniami zahŕňa 50 vyučovacích hodín. Odborná prax sa skladá celkovo z 90 hodín. Celkový rozsah štúdia pokrýva 220 vyučovacích hodín.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Rudolf Šerý
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.pp@... zobraziť


Adresa
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.pp@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad
Karpatská 3256/15, Poprad Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)