Kurz: Prehľad zmien Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov

Popis kurzu

  1. Zavedenie diskvalifikačného registra
  2. Zmeny pri zakladaní spoločností a v postupe pri ich zápise do obchodného registra
  3. Spoločnosť v kríze
  4. Zmena úpravy tzv. skrytých vkladov
  5. Zmena účinkov exekučného príkazu postihnutím obchodného podielu spoločníka v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným
  6. Obmedzenia pri zápise fúzií spoločností do obchodného registra
  7. Prehľad zmien ďalších právnych predpisov vyvolaných zákonom č. 87/2015 Z.z.
  8. Rozlíšenie nadobudnutia účinnosti zákona č. 87/2015 Z.z.
  9. Zmeny vyhlášky č. 25/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív a zoznam listín prikladaných k návrhu na zápis do obchodného registraCieľová skupina

Právnici spoločností a štátnych inštitúcií, advokáti, koncipienti.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor