Detail kurzu

§21 AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIK TRNAVA

YSC, s.r.o.

Popis kurzu

Uchádzači získajú odbornú spôsobilosť príslušného stupňa v oblasti elektrotechniky (§21, §22, §23). Pri absolvovaní aktualizačnej prípravy si predĺžia platnosť osvedčenia na činnosť na technických zariadeniach elektrických v závislosti od ich vzdelania a praxe.

Obsah kurzu

  • projekt výchovy a vzdelávania schválený Národným inšpektorátom práce
  • učebné materiály budú uchádzačom poskytnuté na CD nosiči

Cena: aktualizačná príprava: 50€

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:
  • Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostných technikov 16 hod., cena: 75€ bez DPH
  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Bezpečnostný technik 176 hod., cena: 450€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€

Cieľová skupina

Záujemci, ktorí chcú získať osvedčenie o vyššej odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21, §22 alebo §23, alebo záujemci, ktorí si chcú predĺžiť platnosť osvedčenia na činnosť na technických zariadeniach elektrických.

Podmienka pre zaradenie do kurzu:

  • vek 18 rokov, kópia najvyššie dosiahnutého vzdelania, potvrdenie praxe, lekárska prehliadka
  • pri aktualizačnej príprave platné osvedčenie
Certifikát Osvedčenie má neobmedzenú platnosť s tým, že každých 5 rokov je potrebné absolvovať AOP

Kontaktná osoba

PaedDr. Silvia Žatková, Mgr. Slavomír Žatko
+421 908 810 174; +421 903 915
ysc@ysc.sk

Hodnotenie




Organizátor