Sebapoznávanie a zvládanie stresových situácií (Outdoor)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zážitkové vzdelávanie je jedinečnou vzdelávacou metódou! Spája odborné vedomosti s praktickými aktivitami.

Kurz naučí účastníkov:

  • definovať stres a identifikovať varovné signály / príznaky a účinky stresu na vlastnú osobu a výkonnosť v práci;
  • prostredníctvom sebapoznávania a zážitkov identifikovať svoj vlastný profil zdrojov stresu;
  • prostredníctvom simulácie stresu v priebehu vzdelávania umožniť účastníkom posúdenie vlastného prežívania stresovej situácie a reakcií na ňu;
  • zoznámiť sa s relaxačnými technikami a demonštrovať vybrané techniky zvyšovania odolnosti voči stresu a posilňovania stability vlastnej psychiky;
  • s pomocou kolegov a vstupu lektorov identifikovať vlastnú stratégiu vhodnú na redukciu účinkov stresu na svoj pracovný výkon a svoju osobnosť;
  • podporiť kohéziu členov tímu a tak znížiť riziko vplyvu stresu na pracovisku.

Cieľová skupina

Stredný a vrcholový manažment

Obsahová náplň

Obsah:

  1. Teoretická príprava
  2. Zážitkové vzdelávanie prostredníctvom simulačnej hry: sebapoznávanie a tvorivosť v strese, spolupráca, komunikácia, psychická odolnosť
  3. Reflexia simulačnej hry, analýza postupu a poučenie pre prácu manažérov

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Na dohode

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)