Efektívne plánovanie a riadenie výroby

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zámerom kurzu je poskytnúť účastníkom prehľad procesov plánovania a riadenia výroby, vrátane možností ich využitia a optimalizácie a tiež rozšíriť obzor účastníkov o nástroje zvyšujúce efektivitu plánovania a riadenia výroby. Informovať účastníkov o moderných trendoch v oblasti plánovania.

Po ukončení tréningu účastníci:

 • získajú komplexný prehľad v oblasti systémov plánovania a riadenia výroby,
 • majú možnosť učiť sa na prípadových štúdiách v oblasti plánovania z iných podnikov,
 • stretnú sa a prediskutujú mnohé témy s kolegami z iných podnikov,
 • získajú nezávislé názory a riešenia na svoje otázky,
 • naučia sa kroky, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť a hospodárenie podniku,
 • získajú aktuálne informácie o moderných trendoch v oblasti plánovania a výrobného manažmentu.

Cieľová skupina

Manažéri výroby, plánovania, logistiky a TPV, priemyselní inžinieri, vedúci prevádzok a všetci tí, ktorí sa podieľajú na tvorbe a realizácii plánov a dôležitých rozhodnutí.

Obsahová náplň

Obsah tréningu:

 • Stratégia a plánovanie výroby
 • Koncept plánovania a riadenia výroby
 • Forecasting a plánovanie
 • Plánovanie a výrobné kapacity
 • Normatívy v plánovaní
 • Podnikový informačný systém a plánomanie
 • Systémy MRP a MRP II
 • Rozvrhovanie výroby
 • Systémy Just-in-time a Lean production
 • Dielenské plánovanie výroby a montáže
 • Simulácia a plánovanie výroby
 • Praktická aplikácia poznatkov na prípadových študiách

Lektor:
Ing.Radomír Marček

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

26.10.2016 - 27.10.2016

kurz sa otvára v Bratislave

Prihlásiť sa
01.02.2017 - 02.02.2017

kurz sa otvára v Košiciach

Prihlásiť sa
03.05.2017 - 04.05.2017

kurz sa otvára v Bratislave

Prihlásiť sa
23.10.2017 - 24.10.2017

kurz sa otvára v Košiciach

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8413/6, areál CEIT ( Stredoeurópsky technologický inštitút), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape