Kurz: PRINCE2® Practitioner - pokročilé projektové riadenie podľa metodiky PRINCE2®

Popis kurzu

Kurz je určený absolventom #1. stupňa certifikácie PRINCE2 Foundation. A aké sú medzi nimi rozdiely? Tak ako Foundation poskytuje základný rámec pre ovládanie metodiky, terminológie a techník v praxi – tu zdokonalíte svoje schopnosti využitím metodiky na reálnych projektoch a v situáciách, kedy všetko nejde podľa plánu.

 • nadväzuje na Foundation
 • učí „ako“ na riziká v projektoch
 • komplexná znalosť metodiky pre prax

Naučíme Vás dokonale ovládať techniky a riešiť zložité aj krízové situácie, ktoré sú typické pre riadenie projektov. Témy v kurze sú:

 • kde a ako nastaviť projektové riadenie;
 • ako môže PRINCE2® pomôcť, v čom je unikátny;
 • čo má byť v projektovom pláne a ako ho pripraviť;
 • čo musí spĺňať harmonogram projektu, rozdelenie na etapy;
 • role zainteresovaných v projekte, reporting, riadenie kvality, riadenie rizík.

_____________­________________________­________________________­________________________­______________

2 dňový kurz PRINCE2® Practitioner rozširuje a prehlbuje znalosti, ktoré ste získali v kurze PRINCE2® Foundation. Absolventi si okrem znalostí metodiky odnesú certifikát PRINCE2 Practitioner od medzinárodne akreditovaného ATO TAYLLORCOX. _____________­________________________­________________________­________________________­______________

„Počet projektových manažérov certifikovaných v úrovni "Practitioner“ medziročne rastie o 67%. Medzi absolventov patria aj riaditelia projektových kancelárií, konzultanti, programoví manažéri, riaditelia divízií, ale výnimkou nie sú ani generálni riaditelia."

_____________­________________________­________________________­________________________­______________

PREČO PROJEKTOVÝ MANAGER POTREBUJE PRINCE2?

Personálne agentúry preferujú projektových manažérov, ktorí majú potvrdené znalosti o riadení projektov v ich celom životnom cykle. Medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 tieto požiadavky spĺňa.Obsah kurzu

HARMONOGRAM KURZU PRINCE2 PRACTITIONER

1. deň

 • PRINCE2 glosár (EN/SK) slovník projektového managementu podrobnejšie,re­vízie znalostí metodiky, procesný model projektovej metodiky, tipy ako pracovať s PRINCE2 Manuálom, sada doporučení pre samoštúdium k certifikácii

2. deň

 • cvičné testy PRINCE2® Practitioner, vyhodnotenie a rozbor správnych odpovedí, dokončenie cvičného testu s vyhodnotením odpovedí, komentáre a vysvetlenia

3. deň Absolventi 2 denného kurzu PRINCE2® Practitioner získajú potrebné znalosti pre úspešnú prípravu na certifikačný test, ktorý sa koná následne s odstupom 1–2 týždne od ukončenia kurzu. Termín skúšky sa rezervuje priamo na školení. Kandidáti tak získajú čas na prácu s oficiálnymi cvičnými testami, kde si v rámci samoštúdia precvičia otázky, ktoré obsahujú projektové scenáre a vyžadujú riešenie situácií pomocou metodiky PRINCE2.Cieľová skupina

NA KTORÝCH POZÍCIACH NAJLEPŠIE UPLATNÍTE ZNALOSTI A CERTIFIKÁT PRINCE2?

 • Project Manager
 • Výkonný riaditeľ
 • Výrobný riaditeľ
 • Developer
 • IT analytik
 • IT konzultant
 • IT Security Specialist
 • Product Manager
 • Product Specialist
 • Project AdministratorCertifikát

PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management - AXELOSPoznámka k cene

PRINCE2 ® Practitioner certifikát od Axelos, resp. EI (EXAMINATION Institute) Peoplecert, ktorý je od 1.1.2018 jediným certifikačným inštitútom pre metodiku PRINCE2® (50,00 € bez DPH).Kontaktná osoba

Mária Záňová
+421 2/207 260 38
maria.zanova@tayllorcox.com


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena