Detail kurzu

Popis kurzu

 • definovať štruktúru obchodného jednania
 • pripraviť si otázky na zisťovanie motívov u jednotlivých zákazníkov
 • vypracovať argumentáciu na najčastejšie námietky zákazníkov
 • využiť uzatváracie techniky predaja
 • pomenovať základné prvky neverbálnej komunikácie a ich využitie v praxi
 • poznať a odhadnúť typ obchodného partnera
 • ovplyvniť rozhodnutie o kúpe
 • stanoviť si akčný plán pre zefektívnenie vlastného predaja

Obsah kurzu

HLAVNÉ TÉMY TRÉNINGU:

 • Komunikácia – neverbálna a verbálna
 • Berneho transakčná analýza – dohoda win : win
 • Aktívne počúvanie (teória ľadovca, vysielač a prijímač)
 • Otázky a reflexia
 • Zvládanie námietok
 • Vlastnosti produktu, výhody produktu a osobné výhody produktu pre klienta
 • Základná typológia klientov
 • Stanovenie si dlhodobého a krátkodobého cieľa
 • Definícia predajného procesu, jeho štruktúra, poznanie a využívanie všetkých jeho fáz
 • Príprava osobného akčného plánu

Cieľová skupina

Obchodní manažéri, obchodní zástupcovia, manažéri predaja, reprezentanti spoločností, obchodníci.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed formou donášky, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať