Detail kurzu

Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom praktického seminára je oboznámiť účastníkov s pravidlami aplikácie nariadení Brusel I a Brusel II na určenie medzinárodnej súdnej príslušnosti, uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi EÚ.

Obsah kurzu

1. Nariadenie Brusel I – občianske a obchodné veci

 • pôsobnosť nariadenia (vecná, časová, osobná) a výnimky z nej
 • pravidlá pre určovanie príslušnosti – pojem bydliska a sídla
 • posudzovanie právomoci pri poistných a spotrebiteľských zmluvách a pracovnoprávnych sporoch (obligatórna právomoc)
 • posudzovanie právomoci pri právach k nehnuteľnostiam
 • voľba právomoci súdu a jej náležitosti
 • uplatniteľné námietky (prekážka litispendencie a iné)
 • predbežné opatrenia
 • podanie návrhu na uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia
 • konanie o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia

2. Nariadenie Brusel II bis – manželské veci, rodičovské práva a povinnosti

 • pôsobnosť nariadenia (vecná, časová, osobná) a výnimky z nej
 • vymedzenie pojmov (súd, rozsudok, rodičovské práva a povinnosti a iné)
 • pravidlá pre určovanie príslušnosti – pojem obvyklý pobyt
 • dohoda o súdnej právomoci
 • konanie o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať