Kurz: 3D Leadership - ako získať vplyv bez uplatňovania moci

Popis kurzu

Vediete ľudí pomocou neformálnej autority a potrebujete svoju prácu zefektívniť a sprehľadniť? Príďte zažiť program, ktorý rozšíri sféru vášho vplyvu, pomôže vám pomenovať, čo všetko máte v rukách, a pretaví zapeklité otázky leadershipu na jednoduché plány.

Staňte sa lídrom pomocou otvorenej a motivujúce komunikácie. Naučte sa, kedy efektívne používať autoritu, vplyv a moc.Obsah kurzu

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Získať vplyv bez právomocí a rozšíriť sféru svojho vplyvu, nástroje na budovanie charizmy.
  • Analyzovať svoju vzťahovú sieť, získať nad ňou kontrolu a starať sa o vzťahy, ktoré sú v situáciách bez formálnej moci hlavným pracovným nástrojom.
  • Získať na svoju stranu niekoho, kto nás doposiaľ nepodporoval.
  • Uvedomiť si, čo všetko máme v rukách, ako môžeme situácie a ľudí ovplyvňovať
  • Zefektívniť, sprehľadniť a „predať“ svoju prácu smerom k druhým.

Tréning je postavený najmä na kazuistickej práci s reálnymi situáciami z praxe účastníkov, na ktoré v priebehu dňa uplatňujeme sadu rôznych metód (videotréning, videostop, balintovská skupina, vzťahové mapovanie, kreatívny workshop, atď.). Zložité situácie interaktívne štruktúrujeme, vzniká priestor pre zdieľanie skúseností a účastníci si na základe odvodenia princípov stanovujú ciele v realite a volia stratégiu riešenia.Cieľová skupina

Manažéri a riadiaci pracovníci, vedúci tímov.Kontaktná osoba

Mgr. Karolína Noskovičová
+421 905 627 864
recepcia@imagelab.sk