Kurz: Zmocněnec za bezpečnost produktu

Popis kurzu

Budete schopni kvalifikovaně identifikovat rizika, rozpoznat, minimalizovat a řídit je ve vývoji produktu a inženýrském procesu produktu. Široká škála potřebných teoretických znalostí bude doplněna příklady z praxe.Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do problematiky Modul 2: Základní prvky analýzy rizik v automobilovém průmyslu včetně výsledků. Modul 3: Řízení bezpečnosti výrobků a role zmocněnce za bezpečnost produktu (PSB). Modul 4: „Lessons learned/databáze znalostí“ stupňování rizik a rozdělení činností. Modul 5: Požadavky Volkswagen AG na zmocněnce za bezpečnost produktu (PSB).Cieľová skupina

Vedoucím pracovníkům a pracovníkům v automobilovém průmyslu, kteří mají být nebo již jsou jmenováni do funkce zmocněnce za bezpečnost produktu.

Organizacím z automobilového průmyslu a jejich dodavatelům, kteří si uvědomují potřebu kvalifikovaných zaměstnanců v oblasti minimalizace rizik produktu napříč celým procesním inženýrstvím a organizacím v dodavatelském řetězci, po kterých je požadováno stanovení funkce zmocněnce za bezpečnost produktu.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 6 600 Kč bez DPH (7 986 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 280 Kč (6 389 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Irena Lukešová
+420 221 082 225
lukesova@csq.cz


Organizátor