Detail kurzu

Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Vo väčšine profesií je potrebné, okrem odborných kvalít a inteligencie, mať aj vysoký stupeň empatie. Preto je schopnosť vnímať a rozpoznať vlastné a cudzie pocity a vhodne ich použiť vo svojom myslení a konaní nevyhnutná na efektívne manažovanie vzťahov i na lepšie riadenie ľudí.

Na tréningu účastníci spoznajú základné východiská emocionálnej inteligencie a preskúmajú aký dopad má využitie vlastných pocitov, pocitov druhých a empatie na zlepšenie vzťahov v pracovnom i súkromnom živote a k sebauvedomeniu si vlastných silných stránok a hodnôt. Prostredníctvom skupinových cvičení si precvičia svoje komunikačné zručnosti vyjadriť emócie jasným a bezpečným spôsobom, ako motivovať seba a svojich kolegov a vybudovať efektívne fungujúci tím.

Obsah kurzu

  • Čo je emočná inteligencia – kľúčové komponenty emočnej inteligencie v rozhodovacej a riadiacej praxi,
  • Zvládanie emočne vypätých situácií, redukcia stresu, transformácia negatívnych emócií,
  • Adaptívne zvládanie výziev súčasnosti a nepriaznivých okolností – pozitivita, kvocient adverzity (AQ) a kvocient kreativity (CQ)
  • Motivácia a motivačné nástroje nadriadeného, nástroje motivácie podľa jednotlivých typov osobností,
  • Cvičenia a riešenia problémov z praxe účastníkov.

Cieľová skupina

Tréning je určený manažérom, riadiacim pracovníkom, lídrom tímov a pracovných skupín.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/672 720 70
info@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor