DETAIL KURZU

Odborná príprava bezpečnostných technikov

Od:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

NITRA

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09–01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Obsah kurzu

Odborná príprava je spojená s overením odbornej spôsobilosti, ktorá bude ukončená záverečným testom a ústnou skúškou. Po úspešnom ukončení záverečných skúšok obdržia účastníci základnej odbornej prípravy osvedčenie.

4 sústredenia a skúška, celkovo 176 hodín

  1. sústredenie: 1.4. – 5.4.2019
  2. sústredenie: 23.4. – 26.4.2019 a 2.5.2019
  3. sústredenie: 3.5., 6.5–7.5. a 9.5–10.5.2019
  4. sústredenie: 20.5. – 24.5.2019

Skúška: 3.6. – 4.6.2019

Cieľová skupina

Nastávajúcim bezpečnostným technikom.

Poznámka k cene

Možnosť stravovania Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361. Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby. Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor