ZÁKONÍK PRÁCE – ZMĚNY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2017. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.

Cieľová skupina

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.

Obsahová náplň

Důvody novelizace pracovního práva v ČR v roce 2017.

Zákoník práce a občanský zákoník z pohledu personální praxe.

Vedoucí zaměstnanci – nová skupina vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení – jejich práva a povinnosti, specifické úpravy pracovněprávních vztahů – rozvržení pracovní doby až do rozsahu 48 hodin týdně, práce přesčas, délka směny, evidence pracovní doby, odměňování, příplatky za práci, jiné důležité osobní překážky v práci.

Nová úprava ve vztazích mezi odborovými organizacemi u jednoho zaměstnavatele – z pohledu jejich postavení a možnosti uzavírat kolektivní smlouvu.

Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad – upřesnění uzavírání dohody se zaměstnanci.

Definiční úpravy ve vztahu k pracovní době a jejím rozvržení – rozvrh pracovní doby, informační povinnost zaměstnavatele a pracovní doba, nové vymezení vícesměnných pracovních režimů, vymezení období nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, konta pracovní doby, práce přesčas a noční práce, stanovená týdenní pracovní doba, rozvržení pracovní doby a její pravidla podle novelizace, pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, nepřetržitý odpočinek v týdnu – denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu, dny pracovního klidu, doba odpočinku po ukončení pracovní cesty, pracovní pohotovost u pružného rozvržení pracovní doby.

Změny pracovního poměru – nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí přidělení jiné práce zaměstnanci zaměstnavatelem, výkon jiné práce/převedení na jinou práci, dočasná změna místa výkonu práce.

Přechod práv a povinností – ve vztahu k výpovědi ze strany zaměstnance.

Hromadné propouštění – formální úpravy.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti a nová délka vyrovnávacího období, nové vymezení podmínek pro výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména ve vztahu k pracovní době a její evidenci, zaručená mzda, osobní překážky v práci.

Odměňování zaměstnanců mzdou – minimální mzda a její vymezení, kolektivní smlouva a minimální mzda, zaručená mzda, práce ve svátek, mzda při uplatnění konta pracovní doby, mzda a výkon jiné práce.

Odměňování zaměstnanců platem – příplatek za vedení ve vztahu k práci přesčas, příplatek za rozdělenou směnu, plat a výkon jiné práce

Příplatek za dobu pracovní pohotovosti – nová úprava výše příplatku ve dnech pracovního klidu.

Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce – technické úpravy a nové vymezení.

Překážky v práci na straně zaměstnance – návraty do zaměstnání.

Dovolená zaměstnanců – nová – upravená pravidla pro nárok na dovolenou, dodatková dovolená, pravidla pro převody dovolené zaměstnance do následujícího kalendářního roku, čerpání dovolené ve svátek, překážky v práci a dovolená, krácení dovolené za neomluvené absence 1 = 1.

Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě – nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí zkrácení pracovní doby nebo jiné vhodné úpravy pracovní doby zaměstnanci zaměstnavatelem,

Potvrzení o průběhu zaměstnání – technická úprava.

Práce z domova – zásadní nové vymezení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.

Doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci – místo/místa doručování písemností, nová úložní doba písemností.

Přechod práv a povinností – nové upřesňující vymezení pojmů, postupů, práv a povinností s tím souvisejících.

Zákaz zajištění dluhu směnkou.

Průměrný výdělek – výpočet hrubého měsíčního výdělku.

Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie – doplnění a upřesnění.

Pracovní spory – rozhodování pouze soudy.

Zákon o inspekci práce ve vztahu k novele zákoníku práce 2017 – přestupky a delikty, výše pokut u odměňování, pracovní doba, zvláštní podmínky některých zaměstnanců, rovné zacházení z pohledu odměňování.

Zákon o nemocenském pojištění ve vztahu k novele zákoníku práce 2017.

Občanský zákoník ve vztahu k novele zákoníku práce 2017 – zápočet v pracovněprávních vztazích, úprava § 2045 – výše zajištění dluhu srážkami ze mzdy.

Zákon o státní službě ve vztahu k novele zákoníku práce 2017.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape