Čitateľská gramotnosť ako súčasť práce vedenia školy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnutie návodov vypracovania stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti na škole a jej implementácie do dokumentácie školy.

Cieľová skupina

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.

Obsahová náplň

  1. Vzťah čitateľská gramotnosť a škola.
  2. Úrovne rozvíjania čitateľskej gramotnosti.
  3. Čitateľská gramotnosť ako kultúra školy.
  4. Akčný plán rozvíjania čitateľskej gramotnosti na škole.
  5. Diskusia.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2/501 177 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 podľa záujmu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape