Animátor v cestovnom ruchu

Popis kurzu

Hlavným cieľom kurzu je získať základné poznatky o práci animátora a praktické zručnosti potrebné na realizáciu animačných programov. Účastník sa oboznámi s teoretickými východiskami animácie. Na základe praktických aktivít sa naučí organizovať voľný čas rôznych cieľových skupín, tvoriť zábavu a pripravovať rôzne zaujímavé podujatia pre turistov, dovolenkárov, rekreantov, hotelových hostí, deti v detských kútikoch a pod.

Obsah kurzu

  • Základná charakteristika animácie
  • Zložky animácii, podoby animácie
  • Animačné činnosti – oblasti animácie
  • Dramaturgia animačných programov, propagácia animačných programov
  • Detské animácie (hry, aktivity, súťaže pre deti)
  • Klubové tance a mini disko, Práca s mikrofónom, Aeróbne cviky
  • Rôzne typy hier pre hotelových hostí – rôzne cieľové skupiny
  • Špecifiká práce animátora

Cieľová skupina

Kurz je určený účastníkom nad 18 rokov, ktorí majú záujem o prácu animátora (organizátora voľného času) v rôznych rekreačných strediskách, zariadeniach, detských kútikoch a ďalších zariadeniach.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Žaludová
+421 48/446 11 64
kurzy@umb.sk

Organizátor