Kurz: Doškolení interních auditorů podle ISO/TS 16949

Popis kurzu

Seznámíte se s posledním stavem norem a předpisů, které souvisejí s interními audity v automobilovém průmyslu a novými poznatky z auditování.Obsah kurzu

  • současný stav norem ISO 9000, 9001, 9004 a ISO 19011
  • současný stav předpisů VDA a QS 9000
  • současný stav předpisů ISO/TS 16949
  • pokyny pro certifikaci pro automobilový průmysl podle ISO/TS 16949
  • ISO 19011 Auditování – přidaná hodnota auditu, řízení programu auditu
  • základní principy ISO 9001, systém managementu
  • procesní přístup podle ISO 9001 a ISO/TS 16949Cieľová skupina

Interním i externím auditorům (absolventům kurzů Interní auditor ISO/TS 16949) a držitelům certifikátu Auditor VDA 6.3, kteří se chtějí zdokonalit a získat další informace a zkušenosti z auditování.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 5 860,00 Kč bez DPH (7 032 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 000,00 Kč bez DPH (6 000 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Irena Lukešová
+420 221 082 225
lukesova@csq.cz


Organizátor