ODBORNÝ SEMINÁR "PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB"

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Všeobecne záväzné právne predpisy a technické predpisy na úseku ochrany pred požiarmi – výklad a diskusia.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä špecialistom požiarnej ochrany, technikom požiarnej ochrany, pracovníkom stavebných úradov, dotknutým orgánom verejnej správy a samosprávy, stavebníkom, projektantom, stavebným dodávateľom, stavebnému dozoru, stavebníkom a ostatným záujemcom.

Obsahová náplň

Odborné témy seminára

  • Novelizácia technických predpisov z oblasti stavebných konštrukcií
  • Požiarne inžinierstvo – nové možnosti pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb v SR.
  • Základné požiadavky na konštrukcie komínov, komíny v bytových domoch
  • Postavenie a činnosť špecialistu požiarnej ochrany v procese jednotlivých stupňov konania vyplývajúcich zo stavebného zákona
  • Posúdenie dodaného technologického zariadenia do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Palšová
tel: +421 51/749 50 83
mobil: +421 907 928 277
e-mail: btspo@btspo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/749 50 83
mobil: +421 907 928 277, +421 915 748 747
email: btspo@btspo.sk
web: www.btspo.sk

Adresa
BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov Zobraziť na mape