Základný kurz bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Kurz bezpečnostných technikov sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS :  účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci, certifikát §20, workshop "Stal sa úraz, čo robiť" a 20% zľavu na softvér eboz

Termíny kurzov

06.02.2017 - 24.03.2017

1. sústredenie 06.02.-10.02.2017
2. sústredenie 20.02.-24.02.2017
3. sústredenie 06.03.-10.03.2017
4. sústredenie 20.03.-24.03.2017

čas: 08:00 - 16:00
cena: 666 € (555 € bez DPH)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Peter Lichý
mobil: +421 911 177 515
e-mail: lichy@ibp.sk

Adresa
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
Doprastav, Prednášková miestnosť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/582 701 78, +421 2/582 701 79, +421 2/555 664 98
mobil: +421 915 717 803, +421 911 177 515
email: ibp@ibp.sk
web: www.ibp.sk

Adresa
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Mlynské nivy 70, Bratislava Zobraziť na mape