Kurz 1. pomoci

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz prvej pomoci je akreditovaná vzdelávacia aktivita v zmysle §8 zákona o BOZP. Cieľom 8 hodín trvajúceho kurzu je pripraviť zamestnanca na poskytovanie PP so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku. Kurz organizujeme na základe požiadaviek firiem pre vybraných zamestnancov. Kurz je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre absolventa.IBP organizuje akreditovaný kurz PP v dvoch formách vzdelávania:

  1. Klasická forma: kombinácia prezenčnej a simulačnej formy – frekventanti sú 8 hodín fyzicky prítomní na teoretickej aj praktickej časti v mieste konania kurzu.
  2. Novinka: kombinácia dištančnej a simulačnej formy – frekventanti sú fyzicky prítomní v mieste konania kurzu len na praktickej časti vzdelávania v rozsahu 5 hodín; teoretickú časť absolvujú dištančne s podporou elektronického vzdelávania (e-Learning). Bližšie informácie : www.ibp.sk/kurzy.html

Poznámka: IBP pre podporu implementácie programu PP na pracovisku realizuje aj informačné školenia pre všetkých zamestnancov v rozsahu 2 hodín. Školenie je organizované pre minimálne 30 a viac účastníkov (bez overovania znalostí a udeľovania potvrdení).

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Dĺžka kurzu: 8 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/582 701 *** zobraziť

mobil:
+421 915 717 *** zobraziť

email:
ibp@... zobraziť

web: www.ibp.sk

Adresa
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Mlynské nivy 70, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)