Kurz 1. pomoci

Popis kurzu

Kurz prvej pomoci je akreditovaná vzdelávacia aktivita v zmysle §8 zákona o BOZP. Cieľom 8 hodín trvajúceho kurzu je pripraviť zamestnanca na poskytovanie PP so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku. Kurz organizujeme na základe požiadaviek firiem pre vybraných zamestnancov. Kurz je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre absolventa.IBP organizuje akreditovaný kurz PP v dvoch formách vzdelávania:

  1. Klasická forma: kombinácia prezenčnej a simulačnej formy – frekventanti sú 8 hodín fyzicky prítomní na teoretickej aj praktickej časti v mieste konania kurzu.
  2. Novinka: kombinácia dištančnej a simulačnej formy – frekventanti sú fyzicky prítomní v mieste konania kurzu len na praktickej časti vzdelávania v rozsahu 5 hodín; teoretickú časť absolvujú dištančne s podporou elektronického vzdelávania (e-Learning). Bližšie informácie : www.ibp.sk/kurzy.html

Poznámka: IBP pre podporu implementácie programu PP na pracovisku realizuje aj informačné školenia pre všetkých zamestnancov v rozsahu 2 hodín. Školenie je organizované pre minimálne 30 a viac účastníkov (bez overovania znalostí a udeľovania potvrdení).

Kontaktná osoba


+421 2/582 701 78
ibp@ibp.sk

Organizátor