DETAIL KURZU

Popis kurzu

Absolvent jednotlivých modulov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam.

Obsah kurzu

Kurz je zameraný na rozvoj komunikatívných schopností, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov. Jeden modul je možné absolvovať za školský rok (tri trimestre).

V ponuke je možnosť anglického, nemeckého, talianskeho, francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka.

Cieľová skupina

dospelí a mladí ľudia vo veku nad 17 rokov

Kontaktná osoba

PaedDr. Alena Dzobová
+421 902 930 231
jazyky.lm@avtatry.sk

Hodnotenie
Organizátor