NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PRO ROK 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 a dalších aktuálních problémech v této oblasti.

Cieľová skupina

Seminář je určen mzdovým účetním a dalším pracovníkům všech typů zaměstnavatelů, pokud se zabývají zdaňováním příjmů ze závislé činnosti.

Obsahová náplň

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PRO ROK 2017 V ŘÁDNÉ NOVELE ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, NAPŘ.

 • další zvýšení daňového zvýhodnění, poskytování daňových bonusů jen poplatníkům s aktivními příjmy, upřesnění způsobu sčítání vyživovaných děti z pohledu konkrétního poplatníka, převod nároku na daňové zvýhodnění z rodiče na prarodiče,
 • zdaňování mezd nově podle toho, zda zaměstnanec „prokazatelně učinil“ nebo „neučinil“ prohlášení za účelem vedení tiskopisu Prohlášení k dani v elektronické podobě (doposud zda „podepsal“ či „nepodepsal“) a seznámení s novým tiskopisem Prohlášení k dani,
 • zavedení dalšího měsíčního limitu ve výši 2 500 Kč pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou v § 6 odst. 4 zákona,
 • zpřesnění podmínek pro daňové osvobození příjmů spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení, daňového režimu příjmů poskytovaných pro rodinné příslušníky zaměstnance a majetkového prospěchu z bezúročných tzv. zaměstnaneckých zápůjček,
 • vázání podmínek pro uplatnění slevy na dani na invaliditu a průkaz ZTP/P na okamžik přiznání důchodu nebo průkazu a způsob prokazování u zaměstnanců,
 • zavedení nové sankce při výplatě částečného odbytného v § 6 a § 15 zákona,
 • zpřesnění podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení a nové náležitosti potvrzení pro uplatnění školkovného, atd.

DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 • zákon č. 105/2016 Sb. – změna zákonů v oblasti o mezinárodní spolupráce při správě daní (§ 38j ZDP – nové náležitosti mzdových listů u nerezidentů od r. 2017),
 • zákon č. 47/2016 Sb. – změna branného zákona (změny týkající se daňového režimu plnění poskytovaných vojákům v záloze),
 • zákon č. 178/2016 Sb. – novela školského zákona (registrace lesních školek jako vzdělávacího zařízení),
 • seznámení s novým tiskopisem daňového přiznání typu „A“ určeného výlučně pro poplatníky s příjmy závislé činnosti,
 • zrušení blokace daňového osvobození důchodů ve výši 840 000 Kč na základě nálezu Ústavního soudu vyhlášeného ve Sbírce zákonů dne 29. 8. 2016,
 • Sdělení GFŘ k zákonu o státní službě týkající se poplatníků ve služebním poměru studujících na vysoké škole a připravovaná novela zákona o státní sociální podpoře,
 • další připravované novely ZDP – sněmovní tisk č. 866 (znovu zavedení daňového osvobození výsluhových náležitostí u vojáků z povolání a policistů); sněmovní č. 848 (změny v oblasti poskytnutí darů na zdravotnické účely – darování krve a kostní dřeně),
 • další aktuální změny a novinky v daňových tiskopisech.

Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře.

DISKUZE A DOTAZY

Lektor:
Katarína Dobešová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
U Sluncové 14, PRAHA 8

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape