ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Základné info
 • Termín kurzov: 15.11.2016
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 1 790 Kč (1 479 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1606900 - 1 479 Kč + DPH Základní cena, kód: 160690A - 2 810 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160690B - 3 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160690C - 5 029 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na kurzu se seznámíte se základními pravidly pro evidenci tržeb a jakým způsobem lze tato pravidla aplikovat v neziskovém sektoru. Budou vám vysvětleny vazby mezi hlavní činností, vedlejší činností, podnikáním, veřejnou prospěšností apod. Seznámíte se s postupem při dotazování správce daně a následně procesem přípravy evidence tržeb včetně všech klíčových požadavků.

Cieľová skupina

Pracovníkům v neziskových organizacích, popř. poradcům spolupracujícím s neziskovými organizacemi, které zajímá elektronická evidence tržeb. Školení je relevantní pro neziskové organizace, jak státní, tak nestátní, zejména půjde o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

 • zákon o evidenci tržeb
  • evidovaná tržba,
  • rozhodný příjem,
  • tržby vyloučené z evidence,
  • evidence tržeb běžným způsobem,
  • zjednodušený režim
 • závazné posouzení o určení evidované tržby
  • sankce,
  • účinnost
 • hlavní činnost x podnikání x evidence tržeb
 • vedlejší činnost x podnikání x evidence tržeb
 • navazující úpravy v jiných zákonech
 • metodika vydaná Finanční správou ČR
 • přípravy na evidenci tržeb v praxi
 • diskuze, otázky & odpovědi

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Termíny kurzov

15.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape