Kurz: Hlas a rétorika

Popis kurzu

Prínos tréningu

  • Spoznáte základné aspekty rétoriky
  • Naučíte sa pracovať s dychom, s moduláciou hlasu, presne artikulovať
  • Uvedomíte si previazanosť neverbálnej zložky komunikácie, ktorá s rečníckym prejavom úzko súvisí
  • Precvičíte si štylistickú a obsahovú zložku čítaného aj voľne hovoreného prejavu
  • Na základe analýzy video záznamu Vášho rečníckeho prejavu, Vám bude poskytnutá spätná väzba, aj návod, ako Váš prejav zlepšiť v súlade s podporou Vašej individualityObsah kurzu

Obsah tréningu

  • Oboznámenie sa s teoretickými predpokladmi rečníckeho prejavu a vystupovania
  • Videonahrávka prednesu účastníka
  • Analýza možných nedostatkov a dolaďovanie detailovCieľová skupina

Tréning je určený pre

tých, ktorí často vystupujú, prezentujú a majú záujem zaujať svojim vystúpením publikum.

Tréning je organizovaný formou individuálnych stretnutí počas dohodnutej časovej periódyKontaktná osoba

Mgr. Martina Vyskočová
+421 911 878 107
vyskocova@mvacademy.sk


Organizátor