Hlas a rétorika

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prínos tréningu

  • Spoznáte základné aspekty rétoriky
  • Naučíte sa pracovať s dychom, s moduláciou hlasu, presne artikulovať
  • Uvedomíte si previazanosť neverbálnej zložky komunikácie, ktorá s rečníckym prejavom úzko súvisí
  • Precvičíte si štylistickú a obsahovú zložku čítaného aj voľne hovoreného prejavu
  • Na základe analýzy video záznamu Vášho rečníckeho prejavu, Vám bude poskytnutá spätná väzba, aj návod, ako Váš prejav zlepšiť v súlade s podporou Vašej individuality

Cieľová skupina

Tréning je určený pre

tých, ktorí často vystupujú, prezentujú a majú záujem zaujať svojim vystúpením publikum.

Tréning je organizovaný formou individuálnych stretnutí počas dohodnutej časovej periódy

Obsahová náplň

Obsah tréningu

  • Oboznámenie sa s teoretickými predpokladmi rečníckeho prejavu a vystupovania
  • Videonahrávka prednesu účastníka
  • Analýza možných nedostatkov a dolaďovanie detailov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Martina Vyskočová
mobil:
+421 911 878 *** zobraziť

email:
vyskocova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 918 036 *** zobraziť

email:
hello@... zobraziť

web: www.mvacademy.sk

Adresa
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
MVA Slovakia s. r. o., Pluhová 40/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)